RegnskabsEvent 2023 er slut. Vi ses i 2024 fra d. 4. til d. 8. november i Middelfart

RegnskabsEvent 2023

Styrk dine faglige kompetencer og dit netværk

6. – 10. november 2023 • Scandic Sydhavnen i København

Tilmeldingsfristen til kurser, workshops og debatmøder er 2. november 2023

RegnskabsEvent 2023

RegnskabsEvent 2023 er slut.
Vi ses i 2024 fra d. 4. til d. 8. november i Middelfart

Styrk dine faglige kompetencer og dit netværk

Arrangeret af

Er du regnskabskonsulent, bogholder eller revisor?

RegnskabsEvent er en uge fyldt med ny viden til dig, der arbejder med regnskab. Den består af halvdagskurser, aftenkurser/-workshops, debatmøder og en festmiddag.

Mød leverandører af produkter og løsninger indenfor regnskabPå eventen får du mulighed for at møde og få en dialog med vores samarbejdspartnere, der leverer en lang række produkter og løsninger til branchen. De vil være repræsenteret i et standområde og vil også indgå i programmet med præsentationer.

Generalforsamling og landsmødeOm tordagen, 9. november 2023, er medlemmer af FDR og Cereda inviteret til at deltage i henholdsvis organisationers generalforsamling og landsmøde. 

Tid og sted

RegnskabsEvent 2023 finder sted fra mandag 6. november til fredag 10. november 2023. Det er i uge 45.

Vi har sammensat et program med fire forskellige spor, så du kan tilpasse deltagelsen til din faglige profil og dine ønsker til kompetenceudvikling.

Du kan vælge mellem 27 halvdagskurser, 9 aftenkurser og workshops samt debatmøder – og det er helt op til dig, hvor mange dage du deltager.  

Eventen bliver holdt hos Scandic Sydhavnen, hvor det er nemt at komme til med både bil og offentlig transport.

Program

Mandag, 6. november 2023

Mandag formiddag kl. 08.30

Underviser: TD-K A/S

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

På kurset vil vi blandt andet komme ind på følgende:

 • Introduktion til Digital Sikkerhed.
 • Risikovurdering: Revisorer vil lære, hvordan man udfører en risikovurdering for at identificere de potentielle digitale sikkerhedsrisici, som deres kunder kan stå over for.
 • Trusselscenarier: Hvilke trusler står vi over for, såsom phishing, malware, ransomware og social engineering.
 • Hvordan forebygger vi angreb? Dette vil omfatte en gennemgang af bedste praksis for at forebygge og reagere på digitale sikkerhedstrusler, især med fokus på sikkerhedspolitikker og procedurer, men også lidt om antivirus- og firewall-software, backup og gendannelse af data.
 • Identitets- og adgangsstyring: Hvordan kan man håndtere identiteter og adgangsstyring for at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til følsomme data?

(Kurset udbydes også fredag formiddag)

Underviser: Thorbjørn Helmo Madsen

Målgruppe: Revisorer og andre, der har erfaring med virksomhedsordningen

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

På kurset vil vi gennemgå aktuelle problemstillinger omkring virksomhedsordningen.

Vi vil gennemgå de områder, hvor Skattestyrelsen specielt er opmærksomme på fejl.

Vi vil også gennemgå forskellige forhold i relation til skattefri omdannelse, når man anvender virksomhedsordningen samt gennemgå de væsentligste faldgruber i virksomhedsordningen.

Udlån fra virksomhedsordningen er stadig et aktuelt emne. Der foretages mange udlån fra virksomhedsordningen, som mange anser for ”lovlige”, men som efter reglerne er ”hævninger”. På kurset vil vi gennemgå reglerne nøje.

Forældrelejligheder og virksomhedsordningen giver stadig udfordringer. For godt 1 år siden blev reglerne ændret, men det er vores erfaring, at mange stadig behandler reglerne forkert, hvilket på et tidspunkt (når SKAT opdager det), vil få konsekvenser for kunderne og nok også ”sure” kunder hos revisorerne.

Underviser: Søren Engers Pedersen

Målgruppe: Yngre medarbejdere og andre, der har behov for en grundlæggende viden om momssystemet

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Introduktion til moms: Dette vil omfatte en kort introduktion til moms og dens formål.

Begreberne i momslovgivning: En kort gennemgang af de vigtigste begreber i forhold til moms f.eks. momsregistrering, momspligtige varer og tjenester, momssatser og momsfradrag.

Momsregistrering: Hvornår skal en virksomhed momsregistreres?

Momspligtige varer og tjenester: Hvilke varer og tjenester er momspligtige, og hvilke er momsfritaget eller momsfri?

Momsfradrag: Hvornår har man momsfradrag, og hvad er de almindeligste undtagelser?

Momsindberetning: Hvordan indberetter man moms, og hvordan håndterer man eventuelle momsfejl eller uoverensstemmelser?

Underviser: Officekurser.dk

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre

(Kursustimer: 4 for Cereda-medlemmer)

Vi vil give dig de rette redskaber til et lettere og mere smidigt arbejde i Outlook.
Kurset vil omhandle håndtering og planlægning af mails i Outlook, med de muligheder som ligger og gemmer sig lige bagved overfladen.

Indhold: 

 • Håndtering af e-mails
 • Principper for e-mails i Indbakken – teori om håndteringen af e-mails mm.
 • Styring af Mails med regler (fordele/ulemper)
 • Hurtige trin til rutineopgaver
 • Opfølgning på e-mail (flag i forskellige farver)
 • Nedbringelse af forstyrrende elementer
 • Søgning i én mappe eller alle mapper
 • Søgemapper
 • Opsæt forsinkelse på afsendelse af dine mails med f.eks. 1-2 minutter
 • Gem og genbrug “rutine tekster” med genvejselementer.


Forudsætninger: 

Kurset henvender sig til personer, der dagligt anvender Outlook, og ønsker værktøjer til at gøre arbejdet i Outlook overskueligt. Der kræves et grundlæggende kendskab til programmet.

Sådan underviser vi: 

Du vil opleve instruktører, der fagligt og pædagogisk har sammensat et godt og lærerigt program. Kurset er baseret på aktivitet, hvilket betyder at du som deltager også skal have hænderne på tasterne. 
Dine spørgsmål er naturligvis meget velkommen undervejs.

Undervisere: Mads Poulsen, Revisor HD-R, og Niels Dahl

Kursustimer: 4 timer indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”

Målgruppe: Bogholdere og yngre revisorer

Årsrapporten for selskaber med 3 deep dives: Forskellene på ekstern årsrapport og internt årsregnskab, selskabsskatten inkl. kontrollerede transaktioner og XBRL-taksonomiens påvirkning på årsrapporten.

Årsrapporten for selskaber

Hvad skal vi igennem, når vi laver årsrapport for selskaber?
Hvordan forbereder vi et godt datagrundlag med et afslutningsark?
Hvilke påvirkninger har den nye bogføringslovgivning på årsrapporten fremad?

3 Deep Dives

Forskellene på ekstern årsrapport og internt årsregnskab
Hvad er forskellene på de to, rapporten og funktionalitet til at få lavet begge dele på én gang med ekstra værdi for dine kunder i det interne årsregnskab.

Selskabsskatten inkl. kontrollerede transaktioner

Funktionalitet til at få styr på midlertidige forskelle, permanente forskelle, selskabsskatten, grundlaget for udskudt skat samt håndtering af udbytte og ikke mindst hvordan præsenterer vi det for vores kunder. Kontrollerede transaktioner er kommet for at blive, så vi skal finde en vej til at få indberettet kontrollerede transaktioner på både selskab og hovedaktionær. En gennemgang af det helt klassiske og mest simple, men også det mest hyppigst forekomne svar.

XBRL-taksonomiens påvirkning på årsrapporten
Hvad er XBRL-taksonomien og hvad styrer den årsrapporten.

2022 XBRL-taksonomiens påvirkning af årsrapporten.

2023 XBRL-taksonomi i høring, med elementer fra den nye bogføringslovgivning og iXBRL.

Mandag eftermiddag kl. 14.00

Underviser: Danløn

Målgruppe: Bogholdere, revisorer og andre, der ønsker en opdatering på de nye regler

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Vi ser på de seneste ændringer og udviklingen i lovgivningen, regler og retspraksis, herunder

 • Nye regler om ansættelsesbeviser
 • Barsel for tvillingeforældre, sociale- og soloforældre
 • Afskaffelse af St. Bededag
 • Kønsopdelt lønstatistik,
 • Registrering af arbejdstid
 • Minimumsløn

(Samme kursus udbydes også tirsdag formiddag)

Underviser: Per Kristensen, ReviSupport samt Jørgen Frausing og Henrik Rahbek fra TVC advokater

Målgruppe: Revisorer

(Kursustimer: 2 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder” og 2 indenfor “Revisions og Erklærings området”)

Vi gennemgår skattereglerne og regnskabsprincipperne for investeringer og værdipapirer. Endvidere kommer vi ind på krav til revisionshandlinger i forbindelse med revision af investeringer og værdipapirer. Kurset er relevant for revisorer, bogholdere og andre, der ønsker at udvide deres viden om skat, regnskab og revision i forhold til investeringer og værdipapirer.

Underviser: Carsten H. Fohlmann, Contar ApS

Målgruppe: Medarbejdere i revisions- og bogføringsvirksomheder, som ikke er hvidvask- eller GDPR-ansvarlige

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Ud over, at den ansvarlige for hvidvask og GDPR skal være opdateret på lovgivningen, er det også vigtigt, at medarbejderne kender reglerne. I hvidvaskloven er det et krav, at medarbejdere i revisions- og bogføringsvirksomheder årligt undervises i forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.

På dette kursus kan medarbejderen få den grundlæggende viden om hvidvask og GDPR.

Hvis du er hvidvask- eller GDPR-ansvarlig, skal du deltage i nogle af de andre kurser på området, som FDR og Cereda udbyder.

Underviser: Officekurser.dk

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre

(Kursustimer: 4 for Ceredamedlemmer)

På dette modul vil du lære at analysere dine data med sortering og filtrering. Du vil lære avancerede måder at sortere på (f.eks. IKKE alfabetisk eller numerisk) og avanceret filtrering. Endelig vil du lære at analysere data ved hjælp af den indbyggede SUBTOTAL funktion (beregning af data, der er filtrerede). 

Desuden vil du blive introduceret for analyseværktøjet Pivot tabeller

Indhold: 

 • Tabelformatering 
 • Fastlås bestemte rækker/kolonner på skærmen og på udskriftet
 • Filtrering og sortering 
 • Avanceret filtrering og Avanceret sortering 
 • SUBTOTAL funktionen 
 • Subtotal-værktøjet 
 • Oprettelse og brug af Pivot tabeller

Forudsætninger: 

Du skal have et grundlæggende kendskab til, hvordan du arbejder i Excel og finder rundt i ark, celler og Båndet  

Sådan underviser vi: 

Du vil opleve instruktører, der fagligt og pædagogisk har sammensat et godt og lærerigt program. Kurset er baseret på aktivitet, hvilket betyder at du som deltager også skal have hænderne på tasterne. 
Dine spørgsmål er naturligvis meget velkommen undervejs. 

Underviser: MultiRegnskab

Kursustimer: 4 timer indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”

Målgruppe: Bogholdere og revisorer

I disse år sker der betydelige ændringer lovgivningsmæssigt som skubber til digitaliseringen. Samtidig fortsætter udviklingen indenfor de it-løsninger der understøtter bogføring og regnskabsudarbejdelse.

Dette kursus er tilrettelagt for at give deltagerne et godt udgangspunkt for dels at sikre overholdelse af lovgivningen, mens også bidrage til endnu bedre rådgivning af deres kunder.

Agenda

1. Gennemgang af den aktuelle lovgivning om krav til bogføringssystemer

 • Standard og ikke-standard systemer
 • Godkendelsen af standard-bogføringsystemer
 • De nye krav om e-fakturaer
 • De nye krav om standardkontoplan
 • De nye krav om SAF-T
 • Kan man bruge disse ting til at spare tid?

2. Hvordan løser små drift-virksomheder deres regnskabsbehov

 • Hvem skal gøre hvad i den digitale verden?
 • Hvilke typer it-løsninger findes der?
 • Hvad koster det?
 • Hvordan får vi fagligheden med på den digitale rejse?

3. Hvad gør vi med de ca 85.000 holdingselskaber?

 • De skal også lave beskrivelse af bogføringsprocedurer og bruge et godkendt bogføringssystem
 • Kan vi klare den opgave og samtidig reducere tidsforbrug og omkostninger?

4. Hvilken fremtid skal vi forberede os selv og kunderne på?

 • Myndighedernes tanker om “automatisk erhvervsrapportering”
 • Den eksisterende lovgivning peger i nogle bestemte retninger
 • Inspiration fra udlandet

5. Hvordan påvirker vi selv udviklingen?

 • Mulighederne via Cereda og FDR
 • Stem med fødderne

Mandag aftenworkshop kl. 19.00

Tovholder: Carsten Hedegaard Fohlmann, Contar ApS

Max 20 deltagere

(Kursustimer: 1,5 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Hvilke systemer findes der til automatisering af bogføringen for vores kunder, hvad kan de enkelte systemer og hvad kan de ikke? Hvilke kunder virker de enkelte systemer til og hvor giver det ikke mening? Vi taler om de erfaringer, vi hver især har gjort med systemerne.

Vi vil også dele erfaringer om, hvordan vi får papirkunder til at sætte strøm til bogholderiet.

Tovholder: Jan Treu, Avernus

Max 20 deltagere

(Kursustimer: 1,5 for Ceredamedlemmer)

Hvornår er timepriser den bedste afregningsform, og hvornår skal vi lave en fastprisaftale med kunderne? Hvad sker der med indtjeningen, når vi pga. automatisering bruger færre timer på kunderne og har flere omkostninger til software?

Skal prisen for vores ydelser afspejle vores tidsforbrug, eller den værdi vores ydelser har for kunden? Fastsætter du din timepris ud fra, hvilken indtjening du vil have, eller efter et gæt på markedsprisen?

Vi taler om de erfaringer, vi hver især har gjort med prisstrukturer osv. 

(Vi kommer ikke til at tale, hvad prisen skal være i kroner og øre, det ville være på kant med konkurrencelovgivningen)

Underviser: Creditro

(Kursustimer: 1,5 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Hvidvaskloven og KYC-reglerne er udfordrende at navigere i. På workshoppen dykker vi ned i de centrale aspekter af KYC-reglerne for at gøre det hele mere håndgribeligt for dig.

 

Målet med denne workshop er at give dig redskaberne til at forstå og implementere kravene
ved i i praksis i det daglige arbejde i din virksomhed.

 

Hvad kan du forvente?

 

I løbet af workshoppen vil vi omkring følgende:

 

1. Introduktion til hvidvaskloven og kravene til KYC:

Først og fremmest vil vi give dig en klar forståelse af, hvad hvidvaskloven indebærer, og hvilke krav der gælder for KYC-processen. Dette vil hjælpe dig med at opbygge en solid base for resten af workshopen.

 

2. Præsentation af deltagernes udfordringer og problemstillinger:

Vi opfordrer alle deltagerne til at dele deres egne udfordringer og problemstillinger i forhold til hvidvaskloven og KYC. Dette skaber en interaktiv og dynamisk læringsoplevelse, hvor vi kan drøfte konkrete situationer og løsninger.

 

3. Gennemgang af Creditro med udgangspunkt i deltagernes cases og scenarier:

Vi vil tage udgangspunkt i de udfordringer, som deltagerne har delt, og demonstrere, hvordan vores værktøj Creditro kan hjælpe med at opfylde hvidvasklovens krav i praksis. Dette vil inkludere praktiske eksempler og scenarier.

 

Spørgsmål: Vi opfordrer til løbende spørgsmål og dialog under hele workshoppen. Dette sikrer, at du får klarhed over de emner, der er mest relevante for dig og din virksomhed.

 

Tirsdag, 7. november 2023

Tirsdag formiddag kl. 08.30

Underviser: Danløn

Målgruppe: Bogholdere, revisorer og andre, der ønsker en opdatering på de nye regler

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Vi ser på de seneste ændringer og udviklingen i lovgivningen, regler og retspraksis, herunder

 • Nye regler om ansættelsesbeviser
 • Barsel for tvillingeforældre, sociale- og soloforældre
 • Afskaffelse af St. Bededag
 • Kønsopdelt lønstatistik,
 • Registrering af arbejdstid
 • Minimumsløn

(Samme kursus udbydes også mandag eftermiddag)

Underviser: Niels Skriver, Nordea

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

På kurset vil du få kendskab, til de regler og ordninger der er gode at kende, når du som rådgiver skal tale med kunden som nærmer sig den 3. alder.

Hvilke muligheder og udfordringer ligger der i samspillet med det danske pensionssystem og lovgivningen om sociale ydelser. Hvordan er reglerne og konsekvenserne, for pensionsordninger ved arv, testamente og begunstigelse.

Der behandles spørgsmål som : Hvad sker der med pensionsordningerne, når de modtages i live, og hvordan ved død. Hvordan optimere pensionsudbetalingerne, i forhold sociale ydelser, fortsat virksomhedsdrift. Hvilke muligheder er der for ændringer i udbetalingerne, samt indbetalinger. Herunder særligt de muligheder der er med PBL 15A Ophørspension.

Underviser: Thorbjørn Helmo Madsen

Målgruppe: yngre medarbejder og bogholdere

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

På kurset vil vi gennemgå hovedreglerne for, hvornår udgifter er fradragsberettigede, ikke fradragsberettigede eller delvis fradragsberettigede.

Hvornår skal man periodeafgrænse indtægter og udgifter?

På hvilke måder kan selvstændige blive beskattet, og hvad er fordele og ulemper ved de enkelte muligheder?

Korrekt bogføring ved anvendelse af virksomhedsordningen!

Underviser: Officekurser.dk

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre

(Kursustimer: 4 for Ceredamedlemmer)

Vi vil gennemgå brugen af OneDrive til opbevaring af dine filer og Teams til opbevaring af filer, I skal arbejde sammen om. Vi kigger på forskellen mellem OneDrive og Teams – og hvornår det kan være en fordel at benytte det ene eller det andet.

Du vil lære at oprette teams, oprette kanaler – både almindelig og private og at tilføje medlemmer og gæster til team’et. Desuden vil du lære hvordan du kan uploade og dele filer med de andre teams medlemmer, så I kan arbejde i samme fil alle sammen. Du vil også lære om versioner og gendannelse af filer 

Indhold: 

 • Brug af OneDrive – og synkronisering af OneDrive med Windows Stifinder
 • Deling af (enkelte) filer med (enkelte) andre
 • Teams brugergrænseflade – Indstillinger – Status – Søgefunktionen
 • Oprettelse af teams og kanaler 
 • Tilføje medlemmer og gæster 
 • Uploade og dele filer i kanalerne 
 • Samtidig redigering i filer 
 • Brug af versioner 
 • Synkronisering af filer i Teams med Windows Stifinder

 

Forudsætninger: 

Du må gerne være bekendt med Teams i forvejen – f.eks. fordi du har brugt mødefunktionen – og kunne navigere rundt i programmet. Du må gerne have et grundlæggende kendskab til filhåndtering f.eks. via Stifinderen  

Sådan underviser vi: 

Du vil opleve instruktører, der fagligt og pædagogisk har sammensat et godt og lærerigt program. Kurset er baseret på aktivitet, hvilket betyder at du som deltager også skal have hænderne på tasterne. 
Dine spørgsmål er naturligvis meget velkommen undervejs. 

(Samme kursus udbydes også onsdag eftermiddag)

Underviser: Kim Jensen, Lexoforms A/S

Målgruppe: Bogholdere og revisorer

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

GDPR er vigtigt, når man sidder og arbejder med fx løn og andre personhenførbare data. Alligevel er der selv blandt revisorer og bogholdere nogle gange tvivl om, hvad det kræver, at få styr på GDPR.

Både i din egen butik, og ift. dine kunder.

På workshoppen kommer vi hele vejen rundt om GDPR-opgaven med specielt fokus på rollen som revisor eller bogholder. Hvad kræver det i din egen butik, hvad kræver det overfor kunderne, hvornår er du databehandler – og hvordan hjælper du bedst dine kunder omkring GDPR-reglerne?

Workshoppen er praktisk og nede på jorden, så alle kan være med. Målet er, at du efter workshoppen har fået en bred forståelse af GDPR, samt fået godt styr på, hvordan du bedst lever op til GDPR-reglerne.

Tirsdag eftermiddag kl. 14.00

Underviser: Carsten H. Fohlmann og Jesper Præst Olsen

Målgruppe: bogholdere og yngre medarbejdere hos revisorer

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Carsten tager ”bogholder-hatten” på og vil sammen med Jesper gennemgå de almindeligste poster i et regnskab for at finde ud af, hvordan man smartest afstemmer, og hvilke krav revisor normalt vil have til afstemningsmaterialet.

Underviser: Oplyses senere

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre.

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

På kurset vil du få en gennemgang af arvereglerne, og hvad du kan opnå ved at oprette testamente. Mulighederne for blandt andet familier med dine, mine og vores børn og for de ugifte samlevende vil blive gennemgået. Du vil også høre om, hvordan successionsrækkefølger kan bruges. Endelig vil fordele og ulemper ved uskiftet bo og nogle skattemæssige betragtninger i forbindelse med testamenter blive berørt.

Underviser: Thorbjørn Helmo Madsen

Målgruppe: yngre medarbejdere og bogholdere

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Vi gennemgår skattemæssige aktuelle emner, der er mest relevante for personlige virksomheder – bl.a. vigtige felter på oplysningskortet vedrørende virksomheder.

Vi vil gennemgå reglerne for biler – både varevogne, personvogne, specialindrettede mv. – både skat og moms.

Vi gennemgår også reglerne for fradrag og beskatning af personalegoder – både skat og moms.

Underviser: Officekurser.dk

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre

(Kursustimer: 4 for Ceredamedlemmer)

På dette modul vil du lære at opstille forskellige diagram-typer til præsentation af data på en overskuelig måde, alt efter hensigten med den grafiske visning. Du vil lære at arbejde med de indstillinger der ligger bagved de enkelte diagramdele, og som kan få diagrammerne til at syne mere spændende, illustrative og ikke mindst mere forståelige.  Du vil også lære at oprette små hurtige mini-diagrammer til f.eks. let at vide en tendens eller udvikling af salgstal hen over tid.

Desuden vil vi kigge på værktøjet til at lave betinget formatering, som kan bruges til at fremhæve (farve) data, som opfylder et vist kriterium – f.eks. tal i en tabel, der er højere end 1000

Indhold: 

 • Grundlæggende arbejde med Grupperet Søjle diagram.
 • Indstillinger for diagrammer – Akser, Afbildningsområde mv.
 • Diagrammerne: Kurve, 3D-cirkel, Solstråle, Radar.
 • Oprette og anvende diagram-skabeloner.
 • Minidiagrammer der illustrerer indholdet i én celle.
 • Brug af betinget formatering i enkelte celler og i et dataområde
 • Redigering af den betingede formatering
 • Brug af betinget grafik i form af farveskalaer eller ikoner

 

Forudsætninger: 

Du skal have kendskab til brug af grundlæggende funktioner i Excel, som f.eks. SUM og MIDDEL. Desuden skal du have et generelt kendskab til, hvordan du arbejder i Excel og finder rundt i ark, celler og Båndet  

Sådan underviser vi: 

Du vil opleve instruktører, der fagligt og pædagogisk har sammensat et godt og lærerigt program. Kurset er baseret på aktivitet, hvilket betyder at du som deltager også skal have hænderne på tasterne. 
Dine spørgsmål er naturligvis meget velkommen undervejs. 

Taxdome viser deres løsning på hvordan vi kan få overblik over opgaver og kommunikation i vores forretning.

Tirsdag aftenworkshops kl. 19.00

Underviser: Valified

Målgruppe: Revisorer og bogholdere

(Kursustimer: 1,5 indenfor “Revisions og Erklærings området”)

Mange virksomheder vil blive mødt med krav om dokumentation for bæredygtighed, enten fra kunder eller fra banken. SMVdanmark skønner at en tydelig bæredygtig profil vil blive belønnet. Cereda og FDRs medlemmer har en unik forretningsmulighed – både for egen virksomhed – såvel som for deres kunder.

Valified er et enkelt værktøj med høj troværdighed, der hjælper virksomheder med netop dette. Bliv opdateret på seneste lovkrav og få en introduktion til mulighederne i den digitale løsning: Valified.

Underviser: Visma e-conomic

Målgruppe: bogholdere og revisorer

(Kursustimer: 1,5 for Ceredamedlemmer)

På workshoppen vil du få en gennemgang af nyeste opdatering på bogføringsloven ift. e-conomic, den gode arbejdsgang i e-conomic, tips og trick, indblik i fremtidens hos e-conomic og info om Bliv Digital universet. Vi er klar til at tage Jer med på den digitale rejse med regnskabet.

Agenda: 

 • Opdateringer på bogføringsloven ift. e-conomic: Få et indblik i hvad e-conomic har gjort for at blive klar til den nye bogføringslov. 
 • Den gode arbejdsgang i e-conomic: Gennemgang til at optimere arbejdsprocesserne i e-conomic. Dette omfatter gennemgang af de forskellige arbejdsgange, optimal brug af funktionerne i regnskabsfanen samt et indblik i den digitale og automatiset arbejdsgang. 
 • Tips og tricks: Praktiske råd og metoder til at arbejde mere effektivt i e-conomic f.eks genvejstaster og smarte funktioner. 
 • Fremtidens e-conomic: En indsigt i e-conomics vision og planer for fremtiden.
 • Bliv Digital universet: Information om e-conomics nye vidensunivers.

Onsdag, 8. november 2023

Onsdag formiddag kl. 08.30

Underviser: Carsten H. Fohlmann, Contar ApS

Målgruppe: Bogholdere og revisorer

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Hvordan får du en nemmere overgang fra papir bogholderi til bogholderi med digitale bilag? Få tips og tricks, samt gode råd til, hvordan du undgår fælderne.

 

Underviser: Avernus

Målgruppe: Medlemmer af Cereda

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Med udgangspunkt i Ceredas værktøjskasse kigger vi på de almindeligste poster i et regnskab for at finde ud af, hvordan man smartest afstemmer, og hvilke krav revisor normalt vil have til afstemningsmaterialet.

Underviser: Per Kristensen, ReviSupport

Målgruppe: Revisorer

(Kursustimer: 4 indenfor “Revisions og Erklærings området”)

Per gennemgår udvalgte påtegninger og hvilke modifikationer, der kan laves på dem, samt hvad det betyder for dokumentation og revisionshandlinger.

Underviser: Officekurser.dk

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre

(Kursustimer: 4 for Ceredamedlemmer)

På dette modul vil du lære at bruge mere avancerede værktøjer og funktioner i Excel. Vi starter med HVIS-funktionen og bygger på med indlejrede HVIS-funktioner og indlejring af andre funktioner i f.eks. HVIS funktionen. Vi kigger på den nyere HVISER-funktion og de logiske OG og ELLER funktioner samt funktionen SKIFT. Vi kigger på SUM.HVISER, MIDDEL.HVISER og TÆL.HVISER til betingede beregninger. 

Du vil også lære at benytte opslagsfunktionerne LOPSLAG og/eller XOPSLAG (I Excel365) til at kæde data sammen, der befinder sig i forskellige tabeller eller forskellige ark.

Endelig kigger vi på nogle helt nye funktioner i Excel, såsom ENTYDIGE – SORTER – FILTRER og tekstfunktioner som TEKSTSPLIT og TEKST.KOMBINER

Indhold: 

 • Brug af de logiske funktioner HVIS, HVISER, OG, ELLER
 • Indlejring af funktioner
 • Brug af funktionen SKIFT (kun i Excel365)
 • Brug af de logiske regnefunktioner SUM.HVISER, MIDDEL.HVISER, TÆL.HVISER,
 • Opslagsfunktionerne LOPSLAG og XOPSLAG (Xopslag er kun muligt med Excel via Office 365)
 • Matrix-formlerne ENTYDIGE, SORTER og FILTRER (kun i Excel365)
 • Tekst funktionerne TEKSTSPLIT og TEKST.KOMBINER

 

Forudsætninger: 

Du skal have kendskab til brug af grundlæggende funktioner i Excel, som f.eks. SUM og MIDDEL. Desuden skal du have et generelt kendskab til, hvordan du arbejder i Excel og finder rundt i ark, celler og Båndet  

Sådan underviser vi: 

Du vil opleve instruktører, der fagligt og pædagogisk har sammensat et godt og lærerigt program. Kurset er baseret på aktivitet, hvilket betyder at du som deltager også skal have hænderne på tasterne. 
Dine spørgsmål er naturligvis meget velkommen undervejs. 

(Samme kursus udbydes også fredag formiddag)

Underviser: Uniconta

Målgruppe: Bogholdere og revisorer

(Kursustimer: 4 for Ceredamedlemmer)

Uniconta Time

I dagens moderne forretningsverden er effektiv tidsstyring og præcis tidsregistrering afgørende for at opnå succes. Uniconta Time er udviklet med netop dette formål for øje. Det er en omfattende timesagsløsning, der giver virksomheder mulighed for at optimere deres tidsregistrering og strømline deres arbejdsprocesser.

Med Uniconta Time kan du nemt og præcist registrere og følge op på medarbejdernes arbejdstid. Den intuitive brugergrænseflade gør det enkelt at indtaste og godkende timer, uanset om du er på kontoret eller på farten. Løsningen giver dig også mulighed for at håndtere ferie og fravær, hvilket gør det lettere at planlægge og administrere arbejdsressourcerne.

En af de store fordele ved Uniconta Time er integrationen med din eksisterende Uniconta. Dette betyder, at du kan opnå en sømløs integration mellem tidsregistrering, projektstyring og økonomi. Du kan nemt fakturere baseret på registrerede timer, og samtidig opnår du et præcist overblik over dine projektomkostninger og fortjeneste.

Under dagens præsentation vil vi gå i dybden med Uniconta Time og demonstrere, hvordan løsningen kan revolutionere din virksomheds tidsregistrering og timesagsstyring. Vi vil vise dig de gængse funktioner, der gør det muligt at tilpasse systemet til dine specifikke behov og arbejdsprocesser.

Vi vil også se på, hvordan Uniconta Time kan hjælpe dig med at optimere din ressourceallokering og øge produktiviteten.

 

Digital bogføring med Uniconta

”Den nye bogføringslov skubber yderligere til fremdriften af “Digitalisering”. Loven fastsætter klart og utvetydigt, at regnskabsmateriale og bogføring skal være digital i fremtiden.

Dette kan få de fleste, der endnu ikke er fuldt digitale, til at rynke panden. Hvordan kan vi komme i gang og opfylde de nye lovkrav og håndtere de konsekvenser, det medfører?

Selvom det kan være besværligt i starten, åbner den nye lov op for nye muligheder. Digitale processer sparer dig for en enorm mængde tid, og du kan udføre opgaver langt hurtigere end før.

På denne workshop vil vi fokusere på, hvordan den nye bogføringslov vil ændre din dagligdag og hvilke udfordringer, du måske vil støde på.

Samtidig vil vi også vise dig, hvordan du kan overvinde disse udfordringer og hvilke konkrete værktøjer, du kan anvende for at overholde lovgivningen.

Perspektiver på den nye bogføringslov:

 • Påvirkning af vores arbejdsprocesser
 • Indvirkning på vores forretningsmodel

Onsdag eftermiddag kl. 14.00

Underviser: Bjarne Aalbæk

Målgruppe: Revisorer

(Kursustimer: 4 indenfor “Revisions og Erklærings området”)

Hvad er fordele og ulemperne ved at vælge assistanceerklæring, og hvornår skal man bruge den – og ikke mindst hvornår kan man ikke bruge den?

Underviser: Per Kristensen, ReviSupport

Målgruppe: Yngre revisorer og bogholdere

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Hvilke elementer består en årsrapport af, hvilke af dem skal med og hvilke er frivillige?

Hvilke noter er der krav om at skulle vises, og hvilke er det god skik at have med i årsrapporten?

Undervisningen tager udgangspunkt i årsrapporter til selskaber i regnskabsklasse B.

Underviser: Officekurser.dk

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre

(Kursustimer: 4 for Ceredamedlemmer)

Vi vil gennemgå brugen af OneDrive til opbevaring af dine filer og Teams til opbevaring af filer, I skal arbejde sammen om. Vi kigger på forskellen mellem OneDrive og Teams – og hvornår det kan være en fordel at benytte det ene eller det andet.

Du vil lære at oprette teams, oprette kanaler – både almindelig og private og at tilføje medlemmer og gæster til team’et. Desuden vil du lære hvordan du kan uploade og dele filer med de andre teams medlemmer, så I kan arbejde i samme fil alle sammen. Du vil også lære om versioner og gendannelse af filer 

Indhold: 

 • Brug af OneDrive – og synkronisering af OneDrive med Windows Stifinder
 • Deling af (enkelte) filer med (enkelte) andre
 • Teams brugergrænseflade – Indstillinger – Status – Søgefunktionen
 • Oprettelse af teams og kanaler 
 • Tilføje medlemmer og gæster 
 • Uploade og dele filer i kanalerne 
 • Samtidig redigering i filer 
 • Brug af versioner 
 • Synkronisering af filer i Teams med Windows Stifinder

 

Forudsætninger: 

Du må gerne være bekendt med Teams i forvejen – f.eks. fordi du har brugt mødefunktionen – og kunne navigere rundt i programmet. Du må gerne have et grundlæggende kendskab til filhåndtering f.eks. via Stifinderen  

Sådan underviser vi: 

Du vil opleve instruktører, der fagligt og pædagogisk har sammensat et godt og lærerigt program. Kurset er baseret på aktivitet, hvilket betyder at du som deltager også skal have hænderne på tasterne. 
Dine spørgsmål er naturligvis meget velkommen undervejs. 

(Samme kursus udbydes også tirsdag formiddag)

Underviser: Kim Jensen, Lexoforms A/S

Målgruppe: Bogholdere og revisorer

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Som bogholder eller revisor optræder du ofte i rollen som databehandler, når du som leverandør og/eller underleverandør arbejder med andres persondata – og det stiller særlige GDPR-mæssige krav.

Vi sætter fokus på databehandleraftalen mellem dig og dine kunder – og hvad den skal indeholde?

Mange har imidlertid svært ved at skelne mellem rollen som dataansvarlig og databehandler, og derfor kommer du på denne workshop rundt omkring de to roller, og hvad de indebærer inkl. krav til tilsyn. Både med dine leverandører og når dine kunder skal føre tilsyn med dig som databehandler.

Workshoppen er praktisk og nede på jorden, så alle kan være med. Målet er, at du efter workshoppen har helt styr på, hvornår du optræder i hvilken rolle – og hvad det kræver.

Onsdag aftenworkshops kl. 19.00

(Kursustimer: 1,5  indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

På kurset vil du få en gennemgang af reglerne om oprettelse og ikrafttrædelse af fremtidsfuldmagter. Du vil også høre om, hvorfor det er en rigtig god idé at oprette fremtidsfuldmagt tidligt samt konsekvenserne ved ikke at have en fremtidsfuldmagt. Reglerne om gavedispositioner, selvkontrahering og tilsyn vil også blive berørt. Endelig gennemgås mulighederne ved digital fuldmagt.

Underviser:  Uniconta

Max 80 deltagere

(Kursustimer: 1,5 for Ceredamedlemmer)

”Den nye bogføringslov skubber yderligere til fremdriften af “Digitalisering”. Loven fastsætter klart og utvetydigt, at regnskabsmateriale og bogføring skal være digital i fremtiden.

Dette kan få de fleste, der endnu ikke er fuldt digitale, til at rynke panden. Hvordan kan vi komme i gang og opfylde de nye lovkrav og håndtere de konsekvenser, det medfører?

Selvom det kan være besværligt i starten, åbner den nye lov op for nye muligheder. Digitale processer sparer dig for en enorm mængde tid, og du kan udføre opgaver langt hurtigere end før.

På denne workshop vil vi fokusere på, hvordan den nye bogføringslov vil ændre din dagligdag og hvilke udfordringer, du måske vil støde på.

Samtidig vil vi også vise dig, hvordan du kan overvinde disse udfordringer og hvilke konkrete værktøjer, du kan anvende for at overholde lovgivningen.

Perspektiver på den nye bogføringslov:

 • Påvirkning af vores arbejdsprocesser
 • Indvirkning på vores forretningsmodel”

Torsdag, 9. november 2023

Torsdag formiddag kl. 09.00

Foreningen Danske Revisorer afholder ordinær generalforsamling. Dagsorden med bilag kan medlemmer finde på mit.fdr.dk i løbet af oktober måned. 

Cereda afholder Landsmøde. Dagsorden med bilag kan medlemmer finde på medlemsportalen i løbet af oktober måned. 

Torsdag eftermiddag kl. 14.00

Ordstyrer: Jakob Brandt, Adm. direktør i SMVdanmark

Paneldeltagere:

 • Per Kristensen, formand Foreningen Danske Revisorer
 • Peter Skjerning, formand Cereda
 • Erhvervsstyrelsen
 • Skattestyrelsen

Cereda og Foreningen Danske Revisorer afholder medlemsmøde hver for sig, men begge med fokus på det fremtidige arbejde.

Fredag, 10. november 2023

Fredag formiddag kl. 09.00 - 12.00

Underviser: TD-K A/S

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

På kurset vil vi blandt andet komme ind på følgende:

 • Introduktion til Digital Sikkerhed.
 • Risikovurdering: Revisorer vil lære, hvordan man udfører en risikovurdering for at identificere de potentielle digitale sikkerhedsrisici, som deres kunder kan stå over for.
 • Trusselscenarier: Hvilke trusler står vi over for, såsom phishing, malware, ransomware og social engineering?
 • Hvordan forebygger vi angreb? Dette vil omfatte en gennemgang af bedste praksis for at forebygge og reagere på digitale sikkerhedstrusler, især med fokus på sikkerhedspolitikker og procedurer, men også lidt om antivirus- og firewall-software, backup og gendannelse af data.
 • Identitets- og adgangsstyring: Hvordan kan man håndtere identiteter og adgangsstyring for at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til følsomme data?

(kurset udbydes også mandag formiddag)

Underviser: Officekurser.dk

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre

(Kursustimer: 4 for Cereda medlemmer)

Vi vil give dig de rette redskaber til et lettere og mere smidig arbejde i Outlook.
Kurset vil omhandle håndtering og planlægning af mails i Outlook, men de muligheder som ligger og gemmer sig lige bagved overfladen.

Indhold: 

 • håndtering af e-mails
 • Principper for e-mails i Indbakken – teori om håndteringen af e-mails mm.
 • Styring af Mails med regler (fordele/ulemper)
 • Hurtige trin til rutineopgaver
 • Opfølgning på e-mail (flag i forskellige farver)
 • Nedbringelse af forstyrrende elementer
 • Søgning i én mappe eller alle mapper
 • Søgemapper
 • Opsæt forsinkelse på afsendelse af dine mails med f.eks. 1-2 minutter
 • Gem og genbrug “rutine tekster” med genvejselementer

Forudsætninger: 

Kurset henvender sig til personer, der dagligt anvender Outlook, og ønsker værktøjer til at gøre arbejdet i Outlook overskueligt. Der kræves et grundlæggende kendskab til programmet.

Sådan underviser vi: 

Du vil opleve instruktører, der fagligt og pædagogisk har sammensat et godt og lærerigt program. Kurset er baseret på aktivitet, hvilket betyder at du som deltager også skal have hænderne på tasterne. 
Dine spørgsmål er naturligvis meget velkommen undervejs.

(Samme kursus udbydes også mandag formiddag)

Priser 2023

Kurser / workshops

 • Dagsprogram (kl. 08.30 – 17.00): Medlemmer kr. 1.975,-* / andre kr. 3.275,-
 • Officekurser – tillæg pr. kursus: kr. 500,- 
 • Aften Workshop (kl. 19.30 – 21.00): Medlemmer kr. 300,-* / andre kr. 450,-
 • Dagsprogram ( 09.00 – 17.00): Medlemmer kr. 0,-* / andre kr. 750,-
 • Kursus (09.00 -12.00): Medlemmer kr. 1.000,-* / andre kr. 2.000,-
 • Officekursus – tillæg: kr. 500,- 

Spisning

 • Kl. 18.30: Medlemmer Kr. 350,-* / andre kr. 395,-
 • Kl. 18.30: Medlemmer Kr. 425,-** / andre kr. 475,-

Overnatning

 • Enkeltværelse (søndag – fredag): Medlemmer Kr. 800,- / andre kr. 950,-
 • Dobbeltværelse (søndag – fredag): Medlemmer Kr. 1.100,- / andre kr. 1.250,-

* Gælder for medlemmer af FDR og Cereda.
** Gratis for medlemmer af FDR.

Priserne er for en kursusdag / workshop / middag / overnatning. Alle priser er ekskl. moms.

Prisen for en kursusdag inkluderer to halvdagskurser, frokost og anden kursusforplejning.

I prisen for overnatning indgår restaurationsydelser for kr. 75,- ekskl. moms pr. person pr. nat.

Praktisk info

Ceredas Landsmøde: Torsdag 26. oktober.
Booking af værelser: Mandag 30. oktober kl. 9.00.
FDRs generalforsamling: Onsdag 1. november kl. 9.00.
Øvrige tilmeldinger: Torsdag 2. november kl. 8.00. 

Hotellets adresse er: Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV.

Kørselsanvisning (Via Google Maps)

Fra Københavns Hovedbanegård køre S-tog linje A og E til Sydhavn Station på 8 minutter, og herfra er der 5 minutters gang.

Der er rigeligt med parkeringspladser ved hotellet. Husk at registrere nummerpladen ved ankomsten.

Afbud og ændring af din tilmelding skal ske senest den 3. oktober 2023 ved at sende e-mail til 2023@regnskabsevent.dk. 

Ved senere afbud bliver der faktureret fuld pris.

Deltagelse torsdag er gratis for medlemmer af FDR og Cereda, men hvis du tilmelder dig og ikke møder op, bliver du faktureret kr. 750,- pr. person.

FDR-medlemmer, der er tilmeldt festmiddagen torsdag aften, men ikke deltager, vil blive faktureret kr. 425,- pr. person.

Vores fotograf går rundt og fanger stemningen med billeder og video. Optagelserne bliver brugt i markedsføringen af Foreningen Danske Revisorer, Cereda og RegnskabsEvent.
Hvis du ikke ønsker at optræde på billeder og video, så giv fotografen besked, når du ser ham/hende.

Arrangører

FDR er en brancheorganisation for alle kvalitetsbevidste revisorer. 

Siden 1971 har vi arbejdet for at skabe bedre rammer for både godkendte og ikke-godkendte revisorer i hele landet. Som landets næststørste revisorforening støtter vi vores medlemmer i at levere faglig og forsvarlig bistand til deres kunder på det regnskabs- og revisionsmæssige område.

Cereda er en brancheorganisation indenfor regnskab og økonomi. Vores mission er at skabe værdi for vores medlemmer ved at levere stærke medlemsfordele, der styrker deres forretning.

Og et af vores primære mål er til stadighed at fremme høje faglige og etiske standarder blandt regnskabsfolk.

Vi blev etableret i 2004 og har mere end 450 medlemmer

Samarbejdspartnere

Mød nogle af vores samarbejdspartnere i RegnskabsEvent ugen, hvor du kan få råd, vejledning og gode tilbud.

Få svar på dine spørgsmål

RegnskabsEvent afholdes i et samarbejde mellem Cereda  og Foreningen Danske Revisorer – FDR. Læs mere om foreningerne ovenover. 

Monica Høvil Johansen bestyrelsesmedlem i Cereda og Carsten H. Fohlmann, næstformand i FDR udgør planlægningsudvalget. Afviklingen af RegnskabsEvent varetages af udvalgte medlemmer af de to foreninger. Læs mere om foreningerne overfor.

Prisen for deltagelse er fra kr. 1975,- for en dag – se mere om priserne her

Du kan med fordel booke værelse sammen med din bookning, da vi har reserveret et større antal værelser. Se priserne her. Hvis I ønsker dobbeltværelse skal I kontakte 2023@regnskabsevent.dk.

Afbud og ændring af din tilmelding skal ske senest den 3. oktober 2023 ved at sende email 2023@regnskabsevent.dk. 

Ved senere afbud bliver der faktureret fuld pris.

Hvis du er udbyder af vare, ydelser og services der er målrettet RegnskabsEvents målgruppe, kan du kontakte os på udstiller@regnskabsevent.dk eller kontakte Carsten H. Fohlmann på tlf. 6593 2500 for at høre om mulighederne. 

Har du stadig spørgsmål?

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig. Vi vil gerne hjælpe dig.